Privatlivspolitik

Hos Monte Carlo Enterprises ApS bestræber vi os altid på at beskytte dine og andres personoplysninger bedst muligt. Det gør vi, fordi vi gerne vil værne om den grundlæggende rettighed til privatlivets fred.

Her i vores persondatapolitik, kan du finde information om hvordan vi behandler og beskytter personoplysninger, når du er kunde hos os eller benytter dig af vores services, herunder hjemmesiden, nyhedsbreve, Sociale Medier mv.

Firma

Monte Carlo Enterprises ApS
c/o Ping 2.0 IVS
Vognmagergade 7, 6.
1120 København K

CVR-nummer: 39819635
Mail: shop@hergaardetgodt.dk

Dataansvarlig

Kasper Gram
shop@hergaardetgodt.dk

Hvilke personoplysninger behandler vi og til hvilket formål

Afhængig af din relation til os, behandler vi dine personoplysninger på forskellig måde og til forskellige formål. Læs mere om de specifikke områder nedenfor.

Når man benytter vores hjemmeside og webshops

Formål
Når man besøger vores hjemmeside, indsamler vi information om den besøgendes adfærd med det formål at opsamle statistik om brugen af hjemmesiden, samt med det formål at kunne lave målrettet markedsføring.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger
Behandlingen af personoplysninger sker under legitim interesse (interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningen), idet vi afvejer at opsamling og videregivelse af adfærdsoplysninger på vores hjemmeside ikke bryder med den besøgendes grundlæggende rettigheder.
Man kan til en hver tid fravælge at denne videregivelse sker, ved at ændre indstillinger for 3. parts cookies under vores cookiepolitik.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde
Der indsamles alene personoplysninger i form af IP-adresse, samt adfærd (klik på forskellige undersider på hjemmesiden). Der indsamles alene personoplysninger, som den besøgende selv afgiver.

Modtagere af personoplysninger
Vi videregiver indirekte og direkte personoplysninger til YouTube, Google og Facebook. Alle fire selskaber er beliggende i USA. Der er indgået databehandleraftaler med alle og det er verificeret, at alle er en del af EU’s certificeringsaftale “Privacy Shield”, som sikre at selskaber i USA behandler personoplysninger i henhold til gældende EU lovgivning.

Opbevaring af personoplysninger
De data vi indsamler til statistik, opbevares i 26 måneder hos Google Analytics, hvorefter de automatisk slettes. Øvrige data der videregives til 3. part kontrolleres af disse, hvorfor vi ikke har kontrol med hvornår data slettes.

Automatisk afgørelser og profilering
De indsamlede personoplysninger anvendes ikke for forbindelse med automatiske afgørelser, men det må forventes af Google (+YouTube) og Facebook i væsentlig grad benytter besøgsadfærd til deres interne profilering.

Links til andre hjemmesider
Der kan på hjemmesiden være links til andre hjemmesider eller samarbejdspartnere. Vi kan ikke holdes
ansvarlige for indholdet på disse hjemmesider eller hjemmesidernes indsamling af personoplysninger.

Når man benytter kontaktformularen på vores hjemmeside

Formål
Når man benytter en kontaktformular på vores hjemmeside, behandler vi de angivne personoplysninger det formål at kunne vende tilbage på henvendelsen.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger
Behandlingen af personoplysninger sker under legitim interesse (interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningen), idet vi afvejer at den besøgendes selv har afgivet oplysningerne med henblik på at blive kontaktet.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde
Der indsamles generelle kontaktoplysninger i form af navn, e-mail og telefonnummer. Der ud over beder vi om en besked, der kan uddybe hvad henvendelsen drejer sig om. Der indsamles alene personoplysninger, som den besøgende selv afgiver.

Modtagere af personoplysninger
De personoplysninger der afgives vil ikke blive hverken videregivet eller overdraget uden for virksomheden.

Opbevaring af personoplysninger
Hvis der på baggrund af henvendelsen indledes et samarbejde, kundeforhold eller på anden måde skabes en tættere relation, vil personoplysningerne blive opbevaret i henhold til relationen. Hvis ikke, vil personoplysningerne automatisk blive slettet inden for 3 måneder fra sidste korrespondance.

De indsamlede personoplysninger anvendes ikke for forbindelse med hverken automatiske afgørelser eller profilering.

Når man tilmelder sig nyhedsbrevet

Formål
Når man tilmelder sig nyhedsbrevet på vores hjemmeside, behandler vi de angivne personoplysninger det formål at kunne sende e-mails med nyheder, tilbud, nye produkter og services, invitationer til arrangementer, samt øvrig marketingtiltag.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger
Behandlingen af personoplysninger sker baseret på samtykke. Bemærk at man på et hvert tidspunkt kan trække sit samtykke tilbage.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde
Der indsamles kontaktoplysninger i form af navn og e-mail. Der indsamles alene personoplysninger, som den besøgende selv afgiver.

Modtagere af personoplysninger
De personoplysninger der afgives vil ikke blive videregivet uden for virksomheden. Personoplysningerne overdrages (ikke videregives) til MailChimp i USA, hvor de anvendes til udsending af nyhedsbreve. MailChimp kan ikke benytte personoplysningerne til egne formål og handler derfor udelukkende på vores instruks. Der er indgået en databehandleraftale med MailChimp og det er verificeret, at MailChimp er en del af EU’s certificeringsaftale “Privacy Shield”, som sikre at selskaber i USA behandler personoplysninger i henhold til gældende EU lovgivning.

Opbevaring af personoplysninger
Personoplysningerne opbevares så længe man er aktiv abonnement på nyhedsbrevet eller ind til man trækker sit samtykke tilbage. Personoplysningerne slettes også såfremt teknisk modtagelse af e-mailen nægtes (eks. hvis mailkonto nedlægges)

Automatisk afgørelser og profilering
De indsamlede personoplysninger anvendes ikke for forbindelse med hverken automatiske afgørelser eller profilering.

Når man køber produkter på vores webshops

Formål
Når man køber et af vores produkter, behandler vi de angivne personoplysninger med det formål at kunne sende produktet, modtage betaling for produktet og fakturere efter bogføringslovens regler.

De angivne personoplysninger vil ikke blive tilknyttet virksomhedens nyhedsbrev, med mindre man selv aktivt giver samtykke til dette i forbindelse med tilmelding. E-mailadressen vil kun blive brugt efter markedsføringslovens regler herom. Se længere oppe.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger
Behandlingen af personoplysninger sker baseret på at kunne overholde en aftale om købet.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde
Der indsamles kontaktoplysninger i form af navn, adresse og e-mail. Der indsamles alene personoplysninger, som den besøgende selv afgiver.

Modtagere af personoplysninger
De personoplysninger der afgives vil ikke blive videregivet uden for virksomheden.
Hvis man køber et online kursus, vil personoplysningerne blive overdraget (ikke videregivet) til Pakkelabels.dk, hvor de anvendes til udstedelse af porto. Pakkelabels.dk. kan ikke benytte personoplysningerne til egne formål og handler derfor udelukkende på vores instruks. Der er indgået en databehandleraftale med Pakkelabels.dk.

Opbevaring af personoplysninger
Personoplysningerne til brug for bogføringsloven opbevares indtil 5 år efter udløbet af regnskabsåret og slettes herefter. E-mail opbevares indtil man framelder sig e-maillisten. Hvis man svarer tilbage på eller stiller spørgsmål via e-mail, vil oplysningerne i udgangspunktet skifte til at blive opbevaret i 3 måneder. Læs evt. “Når man benytter vores kontaktformular på hjemmesiden”.

Automatisk afgørelser og profilering
De indsamlede personoplysninger anvendes ikke for forbindelse med hverken automatiske afgørelser eller profilering.